Lidmaatschappen

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Elske staat ook ingeschreven in het Dyslexieregister van de NVLF.