Elske Ganzinga

 

In 2013 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb eerder in een logopediepraktijk gewerkt, gespecialiseerd in lees- en spellingsproblematiek. Vanaf 2014 ben ik, naast logopedist, ook dyslexiebehandelaar. Sinds 2015 werk ik met veel plezier bij Logopedie Vondelplein. Daarnaast ben ik tekstschrijver van verschillende programma's om lees- en spellingsvaardigheden te versterken.

Evidence based werken vind ik belangrijk. Om die reden blijf ik cursussen volgen, om op de hoogte te blijven van nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast neem ik deel aan een kwaliteitskring gericht op dyslexie.

Ik heb cursussen gevolgd op het gebied van:

  • - lees- en spellingsmoeilijkheden
  • - stem (manuele facilitatie van de larynx, stemtherapie bij beroepssprekers)
  • - afwijkende mondgewoonten (Oro-myofunctionele therapie - OMFT)
  • - diagnostiek en behandeling van spraak-/taalontwikkelingsstoornissen, via de methode Tan Söderbergh
  • - MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met taalmoeilijkheden  
  • - Leespraat (kinderen met Downsyndroom)
  • - PROMPT 1 (een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen)