Samenwerking

 

Met ouders/verzorgers

Wij vinden het belangrijk omsamen te werken met de ouders van het kind. De ouders kennen hun kind het beste en samen werken we aan de beste oplossing . De ouders zijn bij voorkeur bij de behandeling aanwezig.

Met andere disciplines

Het kan zijn dat er ook andere hulp nodig is. Wij werken veel samen met behandelaars uit andere disciplines, zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog of pedagoog. De spraak-/taalontwikkeling van een kind staat niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de totale ontwikkeling. Daarom geven we soms advies om (eerst) andere hulp in te schakelen, omdat dat op dat moment meer noodzakelijk is.

Voor volwassenen geldt ditzelfde: soms is er andere hulp nodig. De huisarts speelt hierin een belangrijke adviserende rol. Ook hebben we contact met allerlei onderzoeksinstanties, zoals met een audiologisch centrum of ziekenhuis om te overleggen over de behandeling of als er meer onderzoek nodig is.

Met scholen

Overleg met de leerkracht of intern begeleider van het kind kan belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling. We vragen uw toestemming als we contact willen opnemen met de school. Ook als een kind een rugzakje heeft, hebben wij regelmatig overleg op de school samen met de ambulant begeleider. Dit wordt betaald uit het rugzakje.