Stem

Als iemand stemklachten heeft, kan dat een functionele of een organische oorzaak hebben. Een organische oorzaak is bijvoorbeeld een knobbeltje op de stemband, stembandoedeem of een stembandverlamming. De KNO-arts kan dat verder onderzoeken.

Stemproblemen kunnen veroorzaakt worden door langdurig overbelasten van de stem. Iemand kan bijvoorbeeld te hard, te lang of te veel spreken. Het kan ook veroorzaakt worden doordat iemand vaak “rare stemmetjes” opzet. De gevolgen daarvan kunnen zijn: heesheid, keelpijn, een vermoeid gevoel in de keel, vaak kuchen en een droog gevoel in de mond hebben. Op die manier krijgt iemand een hese of schorre stem en soms zelfs ook tijdelijk stemverlies. 

In de behandeling wordt door oefeningen gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en het gebruik van de stem, onder andere middels manuele facilitatie van de larynx en Lax Vox. Medicatie of verdere behandeling door de KNO-arts behoren ook tot de mogelijkheden.