Lezen en spelling

Als lees- en/of spellingsmoeilijkheden dusdanig ernstig van aard zijn, wordt er gesproken van dyslexie. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): "Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau". Lees- en spellingsproblemen vallen onder de taal.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool worden gesignaleerd. Wij werken aan de beginnende geletterdheid (groep 1/2) en het technisch lezen en begrijpend lezen vanaf groep 3. Daarnaast begeleiden wij kinderen met spellingsmoeilijkheden, onder andere middels de methode Taal in Blokjes.